Fundacja Rozwoju i Wspierania Rolnictwa jest patronem Programu Rzetelny Rolnik

Certyfikaty RZETELNY ROLNIK  to specjalne wyróżnienie dla rolników poświadczające rzetelność i wiarygodność ich działania. 
Program Fundacji Rozwoju i Wspierania Rolnictwa – RZETELNY ROLNIK wspiera i promuje rolników, zarazem poddając ich weryfikacji i tworząc bazę godnych zaufania przedstawicieli polskiej wsi.

Korzyści wynikające z udziału w Programie:

 • Otrzymanie prestiżowego certyfikatu RZETELNY ROLNIK
 • Poprawa wizerunku gospodarstwa w oczach instytucji samorządowych i rządowych.
 • Dostęp do programów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 • Gratisowy pakiet reklamowy obejmujący osobistą stronę internetową www.XXXXXX.rzetelnyrolnik.pl, adres e-mail: XXXXXX @ rzetelnyrolnik.pl, wizytówki
 • Promocja Rolnika w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, telewizji
 • Możliwość udziału na specjalnych warunkach w szkoleniach, seminariach i spotkaniach integracyjnych
 • Wsparcie budowy pozytywnego wizerunku.
 • Nawiązanie nowych kontaktów. 
 • Dostęp do modułu potrzeb i wymiany doświadczeń , forum tematycznego znajdującego się na stronach internetowych Programu
 • Korzystanie z modułów e-faktura, magazynowo-zakupowego i wirtualnego biura księgowego

 

PROCES CERTYFIKACJI

 1. Zgłoszenie do programu
  - listownie / pozytywna odpowiedz na zaproszenie FRiWR
  - zgłoszenie przez e-mail: zgloszenie@rzetelnyrolnik.pl
  - zgłoszenie przez formularz na stronie www.rzetelnyrolnik.pl
 2. Wstępna kwalifikacja
 3. Wypełnienie ankiet oraz przesłanie zaświadczeń, o które będzie prosić Organizator
 4. Wydanie certyfikatu
 5. Wręczenia Certyfikatu Rzetelny Rolnik

Cele Programu RZETELNY ROLNIK

 • Propagowanie zasad
  - sumienności i rzetelności w gospodarowaniu
  - etyki, takich jak: uczciwość i sumienność w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
 • Promowanie najlepszych gospodarstw rolnych  jako rzetelnych partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych
 • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
 • Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego przedstawicieli polskiej wsi
 • Zapewnienie preferencji, ulg i przywilejów grupie gospodarstw uzyskujących tytuł RZETELNY ROLNIK
 • Zapewnienie dostępności do szeregu szkoleń tematycznych, które wzmocnią pozycję gospodarstwa na tzw. Wolnym rynku

PROPELLER 2016